logo Uniwersytet Warszawski

Pierwsza Wirtualna Konferencja Naukowa Kampusu Ochota (WKNKO-1)

konferencja_WKNKO_ilustracja

Serdecznie zapraszamy doktorantów i pracowników naukowych do udziału w Pierwszej Wirtualnej Konferencji Naukowej Kampusu Ochota (WKNKO-1). Konferencja jest adresowana przede wszystkim do doktorantów Wydziałów Biologii, Chemii, Fizyki (uwzględniając również Obserwatorium Astronomiczne), Geologii, Geografii i Studiów Regionalnych, Matematyki, Informatyki i Mechaniki, uczestników Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, oraz wszystkich pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Organizowana jest przy wsparciu Centrum...

więcej…
 
Zasady organizacji egzaminów językowych na UW w sesji letniej

Rada Koordynacyjna ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW wydała uchwałę w sprawie organizacji egzaminów z języków obcych w sesji letniej 2019/2020. W dokumencie m.in. zarekomendowano przesunięcie egzaminu na kolejny rok akademicki, o ile nie jest on obowiązkowy.

Dla osób, które będą podchodzić do egzaminów, Rada zaplanowała dwie formy jego realizacji:

  • zdalną – wyłącznie ustną, która wystarczy do wypełnienia obowiązku podejścia do egzaminu, ale nie umożliwia zdobycia certyfikatu,
  • stacjonarną oraz zdalną – część pisemna będzie odbywała się stacjonarnie w warunkach reżimu sanitarnego, a część ustna zdalnie. Ta forma egzaminu umożliwia zdobycie certyfikatu

W tegorocznej sesji letniej egzamin z języka angielskiego na poziomie B2, niezależnie od wyboru formuły, jest dostępny wyłącznie dla studentów III roku studiów licencjackich oraz III, IV i V roku studiów jednolitych magisterskich.

więcej…
 
Funkcjonowanie Wydziału Biologii od 25 maja br.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że 21 maja 2020 r. Rektor UW wydał nowe Zarządzenie w sprawie zasad studiowania i pracy na Uniwersytecie Warszawskim, dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu od 25 maja 2020. Zgodnie z jego zapisami:

  1. przedłużone zostają zajęcia online dla studentów, doktorantów oraz słuchaczy do końca roku akademickiego 2019/2020,
  2. praca na Wydziale moźe być nadal prowadzona zdalnie. Praca prowadzona na miejscu (na terenie Wydziału) powinna, w poszczególnych zakładach, odbywać się zgodnie z harmonogramem, który musi być tak zaplanowany, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim członkom zakładu. Bardzo proszę kierowników zakładów o ustalanie harmonogramu pracy z dyrektorem instytutu począwszy od 25 maja br., do końca czerwca br., planowanym z wyprzedzeniem tygodniowym,

Dyżury w administracji, wszystkich sekcjach dziekanatów i serwerowni – codziennie w godz. 9.00-13.00. Zostaje utrzymany dotychczasowy tryb dostępu do budynków Wydziału.

Proszę zapoznać się z Zarządzeniem Rektora nr 105 rektora UW z 21 maja 2020 roku

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwała...

Na stronie www Uniwersytetu znajduje się też omówienie najważniejszych jego elementów:

PL: https://www.uw.edu.pl/zarzadzenie-rektora-uw-dotyczace-funkcjonowania-uniwersytetu-po-25-maja/;
EN: https://en.uw.edu.pl/latest-information-and-advice-for-the-uw-community-during-the-coronavirus-pandemic/

Zwracam się z prośbą o ogromną ostrożność podczas przychodzenia na Wydział. Dbajmy, proszę, o własne i wspólne bezpieczeństwo.

Życzę wszystkim Państwu zdrowia
Agnieszka Mostowska, dziekan

 
Ocieplenie klimatu niesie ze sobą nie tylko wzrost temperatur, ale też wzrost częstotliwości zjawisk ekstremalnych, w tym występowania późnych przymrozków wiosną

Frost_O_Cholewinska

Wyniki analiz występowania późnych przymrozków wiosennych w latach 1959 – 2017, przeprowadzone w połączeniu z analizą adaptacji roślin drzewiastych do unikania uszkodzeń przez przymrozki zostały opublikowane w PNAS 11 maja, w przeddzień gwałtownego spadku temperatur i opadów śniegu z deszczem w niektórych regionach Polski. Publikacja została przygotowana przez międzynarodowy zespół...

więcej…
 
Aktualny kalendarz roku akademickiego 2019/2020

uw_wrzesien_2019_final-6-610x405

W związku z ograniczonym funkcjonowaniem Uniwersytetu Warszawskiego w okresie pandemii koronawirusa rektor UW wydał postanowienie w sprawie zmiany organizacji trwającego roku akademickiego.
Dotyczy ono w szczególności zajęć dydaktycznych semestru letniego oraz letniej sesji egzaminacyjnej.

https://www.uw.edu.pl/znowelizowany-kalendarz-akademicki/

 


logo HR